CAREER

Chuyên Viên Nhân Sự (mảng Bảo Hiểm Xã Hội)
Bạn sẽ đồng hành cùng Phòng Nhân sự HIMCOM cho các vấn đề liên quan đến BHXH, BH24/24 của người lao động
Recruitment Executive (Khối Mass)
Bạn sẽ đồng hành cùng Bộ phận Tuyển dụng của HIMCOM, phụ trách về các hoạt động tuyển dụng của Khối Mass tại Công ty và các đối tác (nhóm ngành: Retail, FMCG, PG/PB/Meerchandiser,...)
Recruitment Intern
Bạn sẽ đồng hành tại HIMCOM và nhận được sự hướng dẫn từ Recruitment Supervisor trong suốt quá trình thực tập, phát triển các kỹ năng cá nhân từ những kinh nghiệm thực tế