CAREER

[TOÀN QUỐC] TRƯỞNG NHÓM BÁN HÀNG KÊNH CỬA HÀNG SỮA
Chịu trách nhiệm doanh số và quản lý đội ngũ nhân viên bán hàng (PG);
CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CH GMSV
Triển khai kế hoạch mở rộng, xây dựng cửa hàng mới theo tiến độ và kế hoạch đã được phê duyệt; tham gia thực hiện quy trình mở cửa hàng và nghiệm thu cửa hàng ở những nội dung có liên quan; Thông báo các kế hoạch, chương trình bán hàng, các hoạt động
NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
Chuyên giải quyết khiếu nại của khách hàng, chăm sóc khách hàng qua điện thoại; Giải quyết các vấn đề mà khách hàng yêu cầu/đề xuất; Theo dõi trên phần mềm để hướng dẫn/hỗ trợ/nhắc nhỡ khách hàng;
SENIOR RECRUITMENT EXECUTIVE
Tiếp nhận các yêu cầu tuyển dụng của lãnh đạo và các phòng ban trong Công ty, lập các kế hoạch tuyển dụng, điều phối và tổ chức thực hiện các kế hoạch; Liên hệ tìm kiếm nguồn ứng viên qua các kênh đăng tuyển, các website, diễn đàn, các trung tâm giới