CAREER

CHIEF ACCOUNTANT
Directly report to BODs on accounting matters and ensures the proper function of the company; Responsible for the management and supervision of the Accounting Department;
GENERAL ACCOUNTANT
Record all transactions (accounts payable and receivable, banks, expenditure allocation, revenue...). Perform regular reconciliation of general ledger accounts (both P&L and Balance Sheet)
HR OFFICER
Đảm bảo thực hiện và tuân thủ theo đúng các quy định trong Bộ Luật Lao động và chính sách của công ty; Quản lý các thông tin, hồ sơ và chứng từ liên quan đến nhân viên và sắp xếp cho hợp lý; Thực hiện công tác tổng hợp chấm công và tính lương, thưởng
CỬA HÀNG TRƯỞNG CỬA HÀNG SỮA
Chịu trách nhiệm thực hiện các công việc được giao nhằm đảm bảo hoạt động hàng ngày của cửa hàng. Các công việc này bao gồm việc giữ gìn hình ảnh của cửa hàng, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ thỏa mãn khách hàng
TRƯỞNG NHÓM BÁN HÀNG FMCG KHU VỰC MEKONG
Chịu trách nhiệm doanh số và quản lý đội ngũ nhân viên bán hàng (PG) (khoảng 40 bạn nhân viên); Nắm được doanh thu bán hàng hàng ngày của từng cửa hàng Sữa (khoảng 15 cửa hàng);