CAREER

Talent Sourcing
Bạn sẽ đồng hành Bộ phận Sourcing & Employer Branding cho các chiến dịch tuyển dụng và phát triển nguồn nhân sự tại Công ty
Recruitment Executive (Khối Mass)
Bạn sẽ đồng hành cùng Bộ phận Tuyển dụng của HIMCOM, phụ trách về các hoạt động tuyển dụng của Khối Mass tại Công ty và các đối tác (nhóm ngành: Retail, FMCG, PG/PB/Meerchandiser,...)
Employer Branding
Bạn sẽ phối hợp cùng phòng tuyển dụng, các phòng ban khác và HRM cho các hoạt động quảng bá thương hiệu tuyển dụng của Công ty.
Recruitment Intern
Bạn sẽ đồng hành tại HIMCOM và nhận được sự hướng dẫn từ Recruitment Supervisor trong suốt quá trình thực tập, phát triển các kỹ năng cá nhân từ những kinh nghiệm thực tế