CAREER

Nhân Viên Nhân Sự (mảng Bảo Hiểm Xã Hội)
Bạn sẽ đồng hành cùng Phòng Nhân sự HIMCOM cho các vấn đề liên quan đến BHXH, BH24/24 của người lao động
Chuyên Viên Tuyển Dụng (Khối Mass)
Chuyên Viên Tạo Nguồn Tuyển Dụng
Bạn sẽ đồng hành Bộ phận Sourcing & Employer Branding cho các chiến dịch tuyển dụng và phát triển nguồn nhân sự tại Công ty